Služby

 • V obou hlavních oborech, kterými se společnost zabývá, je hlavním motivem navržení optimálního řešení z pohledu technických parametrů, ale současně i z pohledu optimalizace nutných nákladů potřebných k zajištění požadovaných provozních technických parametrů.

 • V oblasti dobíjecí techniky vždy při návrhu řešení zvažujeme vhodnost použití AC či DC technologie s ohledem na počet a druh vozidel, jejich vytížení i budoucí rozvoj v této oblasti.

 • V oblasti přenosu elektrické energie je vždy zásadní vhodné zhodnocení dispozice stavby z pohledu minimalizace prostorové náročnosti řešení, dále pak rychlost výstavby a samozřejmě i cenová náročnost.

Nabíjení el. vozidel

V oblasti nabíjení elektrických vozidel naše společnost nabízí následující rozsah dodávek a prací :

 • Posouzení a návrh vhodného řešení nabíjecí infrastruktury dle konkrétních podmínek u budoucího, či budoucích uživatelů
 • Pomoc při zpracování projektové dokumentace potřebné ke schválení výstavby nabíjecí stanice
 • Dodávku nabíjecích stanic
  o DC v rozsahu 30 – 60 kW
  o AC v rozsahu 7,4 – 22 kW
 • Pomoc při integraci nabíjecích stanic do nadřazeného řídícího systému

Izolované vodiče

V oblasti izolovaných vodičů naše společnost zajišťuje následující činnosti:

 • Konzultační činnost při přípravě řešení a nalezení nejvhodnějšího technologického řešení a typu použitých izolovaných vodičů
 • Pomoc při zpracování podkladů potřebných k vypracování technického řešení
 • Technickou a cenovou nabídku řešení
 • Součinnost při přejímce, instalaci a uvedení do provozu po dokončení montáže

Nabjecí stanice spolupracují se všemi EV vozidly, které jsou k dispozici na tuzemském trhu.