Kunst Technik

Společnost Kunst Technik s.r.o. je zaměřena na dva poměrně odlišné obory, které ale mají jedno společné, a to elektrickou energii. V prvé řadě se zaměřujeme na vše, co souvisí s nabíjením elektrických vozidel a ukládáním elektrické energie. Druhá činnost se týká přenosu elektrické energie s využitím technologie izolovaných segregovaných a nesegregovaných vodičů.
Více informací zde

Dobíjení el. vozidel

V oblasti dobíjení elektrických vozidel naše společnost nabízí následující rozsah dodávek a prací :

 • Posouzení a návrh vhodného řešení nabíjecí infrastruktury dle konkrétních podmínek u budoucího, či budoucích uživatelů
 • Pomoc při zpracování projektové dokumentace potřebné ke schválení výstavby nabíjecí stanice
 • Dodávku nabíjecích stanic
  o DC v rozsahu 30 – 360 kW
  o AC v rozsahu 7,4 – 22 kW
 • Pomoc při integraci nabíjecích stanic do nadřazeného řídícího systému

H2

Vodíkové technologie

V současné době je nabídka perspektivních  vodíkových technologií založena na řešení společností RESATO pro oblast plnicích stanic a společnosti Gen Cell pro oblast energetických záložních systémů využívajících palivových článků s vodíkovým, nebo čpavkovým zdrojem.

Izolované vodiče

V oblasti izolovaných vodičů naše společnost zajišťuje následující činnosti:

 • Konzultační činnost při přípravě řešení a nalezení nejvhodnějšího technologického řešení a typu použitých izolovaných vodičů
 • Pomoc při zpracování podkladů potřebných k vypracování technického řešení
 • Technickou a cenovou nabídku řešení
 • Součinnost při přejímce, instalaci a uvedení do provozu po dokončení montáže

Partneři

Spolupracujeme s