Izolované vodiče

Společnost Kunst Technik působí na Českém a Slovenském trhu v pozici autorizovaného zástupce výrobce TEFELEN Preissinger GMBH, který dlouhodobě patří mezi špičku tímto směrem zaměřených evropských výrobců.

Díky vysoké přenosové schopnosti jsou izolované vodiče vhodnou technologickou variantou ve všech případech, kdy k požadovanému velkému objemu přenosu elektrické energie mezi zdrojem a spotřebičem (generátor – transformátor), případně k přenosu elektrické energie mezi rozváděči VN, nemáme k dispozici dostatek prostoru, vyžadujeme vysokou spolehlivost, dlouhou životnost, odolnost vůči vnějším vlivům a současně i krátkou dobu montáže. Zásadní výhodou tohoto technologického řešení je mimo samozhášivého provedení i dotyková bezpečnost systému.

Segregované provedení

V této variantě jsou vedeny jednotlivé fáze samostatně, odděleně. Toto provedení umožňuje trasu vodičů přizpůsobit místním podmínkám, úhel oblouku je možný prakticky v libovolném rozsahu. Obvyklé napěťové hladiny jsou od 0,4 kV do 36 kV při jmenovitém proudu do 12.000 A. Jednotlivé sekce se spojují pružnými spojkami, které jsou chráněny izolovanými tubusy, což společně s konstrukcí jednotlivých sekcí zajišťuje celkovou dotykovou bezpečnost systému. 

Toto řešení je vhodné pro přenos střídavého i stejnosměrného proudu.

Nesegregovné provedení

Všechny tři fáze jsou vedeny v jednom kompaktním celku, jehož sekce jsou spojovány s pomocí spojek, které jsou následně zality speciální izolační hmotou. Konstrukcí je dáno částečné omezení úhlové variability řešení, které umožňuje úhly 0 / 45 nebo 90 stupňů. Řešení je možno provozovat v rozsahu napětí od 0,4 kV do 36 kV při proudovém zatížení do 12 kA. Řešení umožňuje přenos velkých výkonů AC i DC.

Související služby

Společně s dodávkami izolovaných vodičů zajišťuje společnost Kunst Technik i zákaznickou podporu s cílem optimalizovat finanční náklady při zachování požadovaných požadavků na přenos elektrické energie. Jedná se hlavně o následující činnosti :

Konzultační činnost při volbě vhodného technologického řešení s ohledem na místní podmínky a provozní požadavky uživatele
Projekční podpora
Součinnost při přejímce
Technická podpora při realizaci