Izolované vodiče

Společnost Kunst Technik je dlouhodobým autorizovaným zástupcem výrobce TEFELEN Preissinger GMBH na trzích v České republice a na Slovensku. Tento evropský výrobce patří mezi špičku v oblasti zaměřené na tuto specifikaci.

Díky vysoké přenosové kapacitě jsou izolované vodiče ideální volbou pro situace, kde je potřeba přenášet velké objemy elektrické energie mezi zdrojem a spotřebičem (např. mezi generátorem a transformátorem) nebo mezi vysokonapěťovými rozváděči, a to i v omezeném prostoru. Tyto vodiče nabízejí vysokou spolehlivost, dlouhou životnost a odolnost vůči vnějším vlivům, přičemž jejich montáž je rychlá. Jednou z klíčových výhod tohoto řešení je jeho samozhášivé provedení a zajištění dotykové bezpečnosti systému.

Segregované provedení

Tato konfigurace umožňuje oddělené vedení jednotlivých fází, což dává flexibilitu v přizpůsobení trasy vodičů místním podmínkám. Umožňuje variabilní úhly oblouku, které lze nastavit v širokém rozsahu. Běžné provozní napěťové úrovně se pohybují od 0,4 kV do 36 kV při jmenovitém proudu až 12 000 A. Jednotlivé sekce jsou propojeny pružnými spojkami, chráněnými izolovanými tubusy, což společně s konstrukcí sekcí zajišťuje celkovou bezpečnost systému při dotyku.Tato konfigurace je vhodná jak pro přenos střídavého, tak i stejnosměrného proudu.

Nesegregované provedení

Všechny tři fáze jsou vedeny v jednom kompaktním celku, jehož sekce jsou spojovány s pomocí spojek, které jsou následně zality speciální izolační hmotou. Konstrukcí je dáno částečné omezení úhlové variability řešení, které umožňuje úhly 0/45 nebo 90 stupňů. Řešení je možno provozovat v rozsahu napětí od 0,4 kV do 36 kV při proudovém zatížení do 12 kA. Toto řešení umožňuje přenos velkých výkonů jak pro střídavý (AC), tak i stejnosměrný (DC) proud.

 

Související služby

Společně s dodávkami izolovaných vodičů zajišťuje společnost Kunst Technik i zákaznickou podporu s cílem optimalizovat finanční náklady při zachování požadovaných požadavků na přenos elektrické energie. Jedná se hlavně o následující činnosti :

Fotografie Naší práce.

Galerie

Přejít nahoru