Naše Služby

Naše práce

Naše služby

Izolované vodiče

V oblasti izolovaných vodičů naše společnost zajišťuje následující činnosti: Konzultační činnost při přípravě řešení a nalezení nejvhodnějšího technologického řešení a typu použitých izolovaných vodičů Pomoc při zpracování podkladů potřebných k vypracování technického řešení Technickou a cenovou nabídku řešení Součinnost při přejímce, instalaci a uvedení do provozu po dokončení montáže

H2 - Vodíkové Technologie

V současné době je nabídka perspektivních vodíkových technologií založena na řešení společností RESATO pro oblast plnicích stanic a společnosti Gen Cell pro oblast energetických záložních systémů využívajících palivových článků s vodíkovým, nebo čpavkovým zdrojem.

Dobíjení Elektrických vozidel

V současné době je nabídka perspektivních vodíkových technologií založena na řešení společností RESATO pro oblast plnicích stanic a společnosti Gen Cell pro oblast energetických záložních systémů využívajících palivových článků s vodíkovým, nebo čpavkovým zdrojem.

Izolované

vodiče

H2

Vodíkové technologie

Dobíjení

Elektrických vozidel

Přejít nahoru